Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att producera och ge ut en bok av Sören Klingnéus. Sören är fil.dr. i historia och tidigare lektor vid Örebro Universitet. Han är bosatt i Kräcklinge och har verkat som författare i flera böcker tidigare.

Silver i Glanshammar

Silver spelade tidigt en viktig roll för den svenska statsmakten och Sala silvergruva kom från början av 1500-talet att bli den viktigaste gruvorten. Men, även på andra håll i riket gjordes stora ansträngningar att utveckla näringen. Ett sådant område med silverfyndigheter var beläget i Glanshammar öster om Örebro i Närke. Framställning av silver från gruva och hytta på orten inleddes säkert under Gustav Vasas tid och nådde sedan en kulmen under 1580-talet, då ett stort antal årsanställda och bönder var involverade i arbetet. Därefter har flera försök gjorts att återuppta brytning, men med fåfängt resultat. Utvecklingen från medeltid till idag kan du följa i den här boken.

Fakta om boken

Författare: Sören Klingnéus
Foto & bildbehandling: Göran Sundström
Formgivning: Maria Sundström

Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-979036-4-6

Antal sidor: 59
Storlek: A5 (152 x 216 mm)
Vikt: 290 gram

Pris: 100 kr

Övriga försäljningsställen:
Glanshammars sockenmagasin
Arkivcentrum i Örebro län, Örebro

Hos oss kan du också även beställa en av Sörens tidigare böcker:

Gods- och säteribildning i Närke under stormaktstiden

Den svenska landsbygden har genomgått stora förändringar under årens lopp. Så har till exempel byar bildats och sprängts, torp har upptagits på utmarker och utdikningar har skapat nya åkerarealer.

I den här boken granskas en särskild aspekt av landsbygdsutveckling – tillkomsten av gods och säterier. Många av dagens storjordbruk har sina rötter i 1600-talets säteribildningar. Under ungefär ett sekel tillkom då bara i landskapet Närke ett sjuttiotal nya säterier i nära samspel mellan kronan och allt starkare adliga grupperingar. Genom säteribildningen utplånades äldre byar och gårdar och antalet landbor under adeln ökade kraftigt. Den adliga styrketillväxten stoppades slutligen av Karl XI i samband med reduktionen på 1680-talet.

Författaren ger svar på de flesta frågorna kring denna utveckling med Närke som utgångspunkt. Boken är illustrerad med bilder och kartmaterial och innehåller också ett utförligt person- och ortnamnsregister.

Fakta om boken

Författare: Sören Klingnéus
Utgivningsår:   2011

Utgiven av Örebro läns museum
ISBN: 91-85642-47-9
Ingår i Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum, 4

Antal sidor:      255
Storlek:           175 x 223 mm
Vikt:                   720 gram

Pris:                100 kr

Övriga försäljningsställen
Arkivcentrum, Örebro
Västernärkes hembygdsförening, Fjugesta