Tångeråsa kyrka

- en av Sveriges äldsta träkyrkor

En resa i tiden från 1200-tal till 2000-tal

Bakgrund & innehåll

Tångeråsa kyrka är en av Sveriges få bevarade träkyrkor från medeltiden, och utgör därför ett unikt och viktigt kulturarv. Under åren 2005-2011 verkade projektet "Tångeråsa kyrka och dess historia" för att forska och öka kunskapen om kyrkan. Projektets arbete finns nu dokumenterat i en bok. Författare är projektledaren Maria Sundström. I boken medverkar ett antal sakkunniga gästskribenter.

Boken innehåller en rikhaltig dokumentation av kyrkans byggnadshistoria och inventarier. Den omfattar totalt tio kapitel, som också behandlar övriga bevarade medeltida träkyrkor i Sverige, en kort sockenhistorik och beskrivningar av kyrkogården och kyrkomiljön. Boken avslutas med en beskrivning av dagens livaktiga verksamhet runt kyrkan. I boken finns mer än 350 färgbilder.

Du kan bland annat läsa om dendrokronologi, spåntillverkning och undersökningar av medeltida väggmålningar. Boken ger också en glimt om sockenbornas trägna arbete under hundratals år för att underhålla sin kyrka, så som det framträder i kyrkans räkenskaper.

Tångeråsa kyrka tillhör Edsbergs församling i Närke.

Fakta om boken

Författare & formgivning
Foto
Formgivning av omslaget

Maria Sundström
Göran Sundström
Anders Ritter

Utgivningsår
ISBN
Antal sidor
Storlek
Vikt
Ordinarie pris
Sänkt pris

2011
978-91-979036-1-5
240 sidor i färg
200 x 240 mm
980 g
250 kr
200 kr

Övriga försäljningsställen

Tångeråsa kyrka
Tångeråsa bygdeförening
Församlingsexpeditionen, Edsberg
Västernärkes hembygdsförenings arkiv, Fjugesta