Edsbergs kyrka interiör

Edsbergs kyrka – medeltida kyrka i klostersocken

Edsbergs kyrka är en medeltida kyrka som har genomgått många olika om- och tillbyggnadsfaser under seklernas lopp. Den är nära förknippad med Riseberga, både det forna Riseberga kloster och godset Riseberga.

Karakäristiskt för kyrkan är de vackra medeltida valven. Kyrkan äger många föremål från olika tider som är skänkta av adelspersoner, präster och sockenbor. Genom studier av föremålen och arkivhandlingar har det varit möjligt att skapa en historik om många föremål och även berätta om deras skapare.

I boken finns även en historik om de gamla prästgårdarna i Edsbergs församling. Särskilt intressant är kaplansgården Snarve där det finns byggnader bevarade från 1600- eller 1700-talen. Gården ägs idag av Västernärkes hembygdsförening och fungerar som hembygdsgård

Boken innehåller mer än 200 bilder. Den är utgiven i samarbete med Edsbergs församling och Strängnäs stiftshistoriska sällskap.

Edsbergs kyrka tillhör Edsbergs församling i Närke och ingår i Örebro Pastorat.

Fakta om boken

Författare & formgivning: Maria Sundström
Foto: Göran Sundström

Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-91-979036-5-3

Ingår i Strängnäs stiftshistoriska sällskaps skriftserie
(ISBN 978-91-519-3032-9)

Antal sidor: 131 sidor i färg
Storlek: G5 (170 x 240 mm)
Vikt: 570 gram
Pris: 150 kr

Övriga försäljningsställen

Edsbergs kyrka
Församlingsexpeditionen, Edsberg
Lekebergs bibliotek