Om Stenåsen Kultur & Kommunikation

Stenåsen Kultur & Kommunikation drivs av mig, Maria Sundström. Jag är fil.mag. i konstvetenskap och särskilt inriktad på forskning och dokumentation av kyrkor. Jag drivs av en önskan att lyfta fram och levandegöra det fantastiska kulturarv som våra kyrkor utgör. Under några år har jag i olika sammanhang testat mina idéer och funnit att de intresserar många människor. Det finns även annat som fascinerar mig, som t.ex. lokalhistoria i allmänhet och bygdeutveckling.

Min man Göran Sundström är duktig fotograf och medhjälpare i företaget. Det är hans bilder som finns på den här sidan. Vår dotter Sofia Ritter (tidigare Sundström) är fil.kand i historia och författare till en av våra böcker.

I samarbete med Edsbergs församling har jag erbjudit visningar av kyrkorna i Tångeråsa, Hackvad och Kräcklinge. Jag har också verkat som projektledare för Hackvads kyrkas 100-årsjubileum 2010. Kyrkans 100-årsjubileum användes som utgångspunkt för att skapa ett engagemang i bygden. Jag fungerade både som projektledare, föreläsare och ledare för en studiecirkel om kyrkan.

År 2011 var jag med och startade upp "Sommaröppet i Tångeråsa". Det har sedan utvecklats till ett stort och årligen återkommande arrangemang.


Nuläge:
Hösten 2013 drabbades jag av en ovanlig sjukdom, neurosarkoidos, och tvingades göra ett långt uppehåll i min utåtriktade verksamhet. Vi fortsätter att sälja de böcker som vi har i lager och, i mån av ork, producera nya.

Stipendier och priser

Under åren har vi haft glädjen att få motta några priser för vårt arbete; Lokalhistoriska priset, Örebro konsthistoriska sällskaps stipendium och Lekebergs kulturpris. Läs mer om detta under rubriken ovan.

Maria Sundström Maria Sundström Maria Sundström Maria Sundström Maria Sundström Maria Sundström
Göran Sundström
Sommarvisning vid Tångeråsa kyrka