Karin Adolfsson (till vänster) och Jonas Hansen från Lekebergs kommun överlämnar priset till Maria Sundström.
Gösta Lönnberg, ordförande i Örebro Konsthistoriska Sällskap, delar ut stipendiet till Maria Sundström.
Göran Henrikson, ordförande i Lokalhistoriska sällskapet, och Sofia Sundström

Lekebergs kulturpris 2011

I mitten av oktober beslutade Lekebergs kommun att dela ut årets kulturpris till Maria Sundström. Hur det gick till när hon överraskades av kommunen, kan du läsa i Nerikes Allehandas artikel.

Själva utdelningen av priset ägde rum den 19 november, i samband med boksläppet för boken om Tångeråsa kyrka.

Motivering till priset:

"Marias engagemang och noggranna forskning om det kyrkliga kulturarvet i flera av kyrkorna i Lekebergs kommun, har gett oss otroligt mycket kunskap om historien om våra kyrkor. Förutom att sammanställa sin forskning i skrifter håller Maria föredrag och guidningar på ett publikt och folkbildande sätt. Maria har med sin forskning och sitt engagemang att förmedla denna, gjort en kulturell insats utöver det vanliga i Lekebergs kommun."

Priset är på 10,000 kr, men det tillfaller inte Maria själv, utan är istället tänkt att användas till något slags kulturellt arrangemang som kommer allmänheten i Lekeberg till del.

Konsthistoriska sällskapets stipendium

På sitt årsmöte den 14 februari 2011 delade Örebro Konsthistoriska sällskap ut stipendiet "Lenas Minne år 2010" till Maria Sundström.

Stipendiet är på 10,000 kr och Maria fick det för "forskning kring det konsthistoriskt intressanta i hembygden och sin goda förmåga att förmedla detta". Detta var den sjätte och sista gången som stipendiet delades ut till minne av konstvetaren Lena Tibblin-Borg, som avled 2004 och var en av grundarna till Örebro Konsthistoriska Sällskap.

Det konsthistoriska sällskapet och Maria stiftade bekantskap i december 2010 då hon var inbjuden som föreläsare på deras julfest. Temat för föreläsningen var "Från medeltida glasmålningar till jugendrosor – om kyrkokonst i Västernärke".

Lokalhistoriska priset

På sitt årsmöte den 17 februari utdelade Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län 2010 års Lokalhistoriska pris.

Priset gick till Sofia Sundström för hennes arbete med boken "Vad man bakade i Lekeberg när mormor var ung".

Prisutdelnigen uppmärksammades även i Nerikes Allehanda, länk till artikeln finns här.

Nedan följer motiveringen till priset.

Lokalhistoriska priset 2010

Lokalhistoriska Sällskapets styrelse har beslutat att dela ut 2010 års pris till Sofia Sundström för berömligt lokalhistoriskt arbete.

Vårt kulturarv består inte enbart av materiella lämningar utan också av traditioner, vanor, berättelser och allehanda kunskaper som förmedlas och utvecklas från generation till generation. Det är viktigt att slå vakt om det immateriella kulturarvet som lätt kan tunnas ut eller rent av försvinna i den snabba samhällsutvecklingen. Kunskapen om den svenska husmanskosten, brödet och kakorna är ett sådant väsentligt kulturhistoriskt fält.

Sofia Sundström har genom att dokumentera tidigare kvinnogenerationers bröd- och kakbak gjort en värdefull kulturell insats. Hon har samlat in ett stort antal recept från Västernärke. Hon och hennes familj har sedan provbakat alla recept. Resultatet har dokumenterats med fotografier och som slutresultat har hon 2008 givit ut en fin liten bok: Vad man bakade i Lekeberg när mormor var ung. Dessutom inbjöds allmänheten till Kräcklinge bygdegård för att där kunna avsmaka de kak- och brödrecept som samlats in och bakats. Boken har redan tryckts i en andra upplaga och visar att det finns en efterfrågan på traditionella kak- och brödrecept.

Sofia Sundström har i sitt insamlingsarbete också aktiverat ett stort antal personer i projektet. Hon har genom sitt arbete fäst vår uppmärksamhet på en väsentlig del av 1900-talets genuina kvinnokultur i Västernärke.

Styrelsen i Lokalhistoriska Sällskapet

Januari 2010